Halagagolv

Hala golv – vad finns det för åtgärder?

            läs mer ...Keramik

Ys ONE

Natursten 

SAFE MARBLE

SAFE MARBLE


SAFE MARBLE är en vattenbaserad behandling speciellt framtagen och utvecklad för att öka ytgreppet på marmor, travertin, kalksten och kalkbaserade golv, vilket tar bort problemen kopplade till deras hala ytor.


SAFE MARBLE är en unik produkt som löser problemen med att halka på kalkbaserade material, som med tanke på sin natur vanligtvis är svårbehandlade

 

YS ONE 


YS ONE är en vattenbaserad behandling speciellt framtagen och utvecklad för att öka ytgreppet på golv av keramik, stengods, kvarts och kiselsten, vilket tar bort problemen kopplade till deras hala ytor.


YS ONE är en unik produkt som verkar direkt på ytan av materialet som den appliceras på och skapar mikroerosion som är osynlig för blotta ögat och som ökar avrinningen av vatten för att öka greppet på ytan och därför minskar glidning in. våta förhållanden, antingen med skor eller bara fötter.

HALA golv   ?Hala golv är ett större och betydligt vanligare problem än många är medvetna om. Hala golv, stengolv i synnerhet och hala trappor, bland andra, utgör en stor risk för halkolyckor – framförallt bland äldre. Faktum är att olyckor till följd av halka utgör en stor del av alla de fallolyckor som registreras i Sverige varje år. Fallolyckor utgör i sin tur ungefär 70% av alla olycksfall i Sverige årligen.