Sanering

SANERING AV BETONGGOLV 

Utöver vi  river och tar bort golvbeläggningar som epoxy, betong, spackel etc. utför vi även mindre rivningsarbeten. Det är ett naturligt verksamhetsområde eftersom vår huvudsysselsättning består i att leverera golvlösningar till våra kunder som består i att renovera och förädla befintlig konstruktionsbetong.
Många gånger behöver man riva och sanera befintliga golvbeläggningar först och då vill vi kunna erbjuda en helhetslösning vilket många gånger innebär samtlig rivning och sanering.
Vi erbjuder rivning och sanering av alla typer av golvbeläggningar, detta innebär att vi avlägsnar befintligt golvmaterial genom slipning, fräsning, bilning eller vad som krävs. Fördelen med att diamantslipa en betongyta är att underlaget direkt är redo för att kunna beläggas med exempelvis en ny matta eller annan typ av beläggning.

Vi hjälper dig att slipa mattrester och även avlägsna och slipa limrester. I samband med att exempelvis en matta eller andra tjocka beläggningar ska saneras och rivas så slipas även lim och mattrester bort till en ren betongyta färdig att beläggas med nytt material eller diamantslipas upp i flera steg i successivt finare diamanter till ett underhållsfritt, slitstarkt och miljövänligt betonggolv.